Grunderna för transport av farligt gods (TDG)

Farligt gods transporteras dagligen över landet på järnväg, flyg och väg och kommer ständigt i kontakt med industriarbetare och allmänheten. För att skydda dessa individer från de faror som är förknippade med transport av brandfarliga, giftiga, explosiva eller frätande ämnen infördes TDG-lagen och förordningarna.

TDG-lagen anger de allmänna riktlinjerna och reglerna och förordningarna dikterar de regler som gäller för varje transportsätt, de olika klassificeringarna av farligt gods och utbildningskraven för dem som är involverade i transport av farligt gods. Reglerna föreskriver att varje individ som kommer i kontakt med dessa varor under arbetets gång måste ha nödvändig utbildning för att säkert hantera dessa varor. Detta innebär att alla som skickar, erbjuder till försäljning, hanterar eller transporterar dessa varor måste ha ordentlig TDG-utbildning. Utbildningen utbildar individer i klassificeringen av farligt gods, tillämplig lagstiftning, rapportering av incidenter, tillämpliga böter och nödvändig dokumentation för Tågtransport gods av farligt gods. TDG-utbildningen inkluderar också tillämpliga säkerhetsmärkningar, anordningarna för inneslutning och tillsynsprocessen. Denna utbildning är viktig för att säkerställa säkerheten för alla varhelst farligt gods transporteras.

TDG-utbildning krävs för att utbilda individer om säker hantering och transport av farligt gods. Detta garanterar allas säkerhet under transport av farligt gods. Utbildningen för transport av farligt gods täcker klassificeringen av farligt gods, TDG-symboler, kraven på märkning och skyltar samt kraven på förpackningar och kärl för farligt gods. Det finns vissa regler för transport av farligt material som kräver att farliga produkter märks. Denna förordningsetikett anger färger, symboler och design som ska användas vid transport av dessa farliga material.

Add a Comment

Your email address will not be published.